PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politikos tikslas

Privatumo politikos tikslas – suteikti duomenų subjektui – fiziniam asmeniui – informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisinį pagrindą, asmens duomenų gavėjų kategorijas, duomenų saugojimo trukmę ir saugumą, taip pat duomenų subjekto teises.

Duomenų valdytojas

SIA „Troja“, registracijos numeris: 40003093873, juridinis adresas: Bauskas g, 143, Ryga, LV-1004.

Privatumo politikos veikimo sritis

Šią privatumo politiką SIA „Troja“ taiko tvarkydama asmens duomenis, įskaitant jos valdomose svetainėse www.troja.lv; www.celazimes.lv; www.trojasmebeles.lv; www.skateboard.lv; www.supulzirdzins.lv; www.rockinghorse.lv; www.supamasisarkliukas.lt; www.darbagalds.lv pateiktus asmens duomenis. SIA „Troja“ užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys apsaugoti pagal šioje politikoje aprašytas nuostatas ir laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų. SIA „Troja įsipareigoja imtis visų būtinų priemonių, kad Jūsų duomenys būtų saugomi konfidencialiai ir saugiai.

Tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

SIA „Troja“ gali naudoti Jūsų pateiktus asmens duomenis šiais tikslais:

 • Potencialių darbuotojų atrankai gavus Jūsų CV ir paraišką (teisėtas verslo interesas, pagrįstas duomenų subjekto sutikimu);
 • Siekdama užtikrinti patogų prekių ir paslaugų rezervavimą, organizuoti bendradarbiavimą, pagerinti aptarnavimą (teisėtas verslo interesas, pagrįstas duomenų subjekto sutikimu);
 • Prekių pardavimo ir pristatymo sandoriui vykdyti bei paslaugoms teikti (sutartiniams santykiams užmegzti ir sutartiniams įsipareigojimams vykdyti);
 • Prekių ir paslaugų pirkimo sandoriams vykdyti, taip pat kitų rūšių bendradarbiavimui organizuoti (sutartiniams santykiams užmegzti ir sutartiniams įsipareigojimams vykdyti);
 • Užtikrinti greitą ir kokybišką bendravimą atsakant į asmenų pateiktus klausimus ar komentarus (teisėtas verslo interesas, pagrįstas duomenų subjekto sutikimu);
 • Atlikti analitinius ir rinkos tyrimus apie naudojimąsi mūsų svetaine, produktais ir paslaugomis (teisėtas verslo interesas, pagrįstas duomenų subjekto sutikimu);
 • Užtikrinti saugumą įmonės patalpose ir teritorijoje, atliekant vaizdo stebėjimą ir prieigos kontrolę (teisėtas verslo interesas).
 • Asmens duomenų gavėjų kategorijos
 • Asmens duomenys gali būti perduodami trečiosioms tik tiek, kiek tai reikalinga šioje politikoje išvardintiems tikslams pasiekti, ir tol, kol SIA „Troja“ turi teisę ar pareigą tai padaryti pagal įstatymus ar su Jumis sudarytą sutartį:
 • Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti kitai įmonei, priklausančiai koncernui „Latvijas Finieris“;
 • Valstybės institucijoms tik įstatymų ir valstybės norminių aktų reikalavimams vykdyti;
 • Organizacijoms ir institucijoms, vykdant sutarties įsipareigojimus;
 • Tam tikrais atvejais asmens duomenų tvarkytojais gali būti paskirti paslaugų teikėjai, įsipareigojantys įgyvendinti atitinkamas technines ir organizacines priemones taip, kad būtų užtikrinta duomenų subjektų teisių apsauga pagal norminių aktų reikalavimus.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik iš anksto apibrėžtais tikslais ir tik tol, kol tai yra būtina minėtiems tikslams pasiekti, siekiant apsaugoti SIA „Troja“ interesus, arba laikantis galiojančių įstatymų nustatyto termino. Pasibaigus duomenų naudojimo laikotarpiui, jie yra ištrinami arba archyvuojami.

Asmens duomenys yra ribotos prieigos informacija, kurią gali pasiekti tik įgalioti darbuotojai, arba jei prieiga prie šių duomenų yra būtina darbo užduotims atlikti. Visi darbuotojai, kuriems buvo pavesta ir (arba) jie buvo įgalioti dirbti su asmens duomenimis, yra tinkamai apmokyti, kad galėtų apsaugoti duomenų subjekto teises. 

Duomenų subjekto teisės

Jūs turite teisę iš SIA „Troja“ gauti patvirtinimą apie tai, ar tvarkomi jūsų asmens duomenys, nebent Jūs jau turite atitinkamą informaciją. Jūs turite teisę pareikalauti ištaisyti, ištrinti Jūsų duomenis ir apriboti jų tvarkymą, prieštarauti tvarkymui ir bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, tačiau tai neturės įtakos teisėtumui duomenų tvarkymo, kuriam pritarta prieš atšaukimą. Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. 

Informacijos skyrius

SIA „Troja“ įgyvendina ir palaiko atitinkamas administracines, fizines, technines ir organizacines priemones, kad apsaugotų Jūsų pateiktus asmens duomenis nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos prie perduotų, saugomų ar kitaip tvarkomų asmens duomenų. 

Įsigaliojimo data

SIA „Troja“ pasilieka teisę bet kada pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio įspėjimo. Naujausia Privatumo politikos versija, paskelbta svetainėje www.troja.lv, pakeičia ankstesnę privatumo Politikos versiją. 

Jūsų sutikimas su šia Privatumo politika

Perduodami savo asmens duomenis SIA „Troja“, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos sąlygomis.

Kas yra slapukai (cookies)?

Slapukai (cookies) yra nedideli teksto failai, išsaugomi Jūsų kompiuteryje, kai lankotės kokioje nors svetainėje. Jie padeda svetainėms „prisiminti“, kokius veiksmus atlikote praeityje. Tai apima tam tikrų nuorodų spustelėjimą, apsilankymą tam tikrose svetainėse, prisijungimą prie savo profilio ar tam tikrų puslapių skaitymą prieš kelis mėnesius ar net metus. Yra keli slapukų tipai, o be slapukų svetainės negali veikti normaliu, Jums įprastu būdu. Slapukus naudoja dauguma svetainių, nes tai yra vienas iš daugelio įrankių, padedančių sėkmingai pritaikyti turinį pagal vartotojų poreikius.

Kaip atsisakyti slapukų (cookies)?

Didžioji dalis naršyklių yra nustatytos automatiškai priimti slapukus. Galite išjungti slapukus savo naršyklėje, tačiau atminkite, kad tai darydami galite prarasti galimybę naudotis priemonėmis, reikalingomis, kad svetainė veiktų. Jei jums reikia daugiau informacijos apie slapukus, apsilankykite svetainėje www.aboutcookies.org, kur rasite išsamią, nepriklausomą informaciją apie tai, kaip išjungti slapukus naršyklės nustatymuose ir kaip pašalinti slapukus, jau išsaugotus Jūsų kompiuteryje.

Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų, pastabų ar abejonių dėl šios Privatumo politikos arba norite pranešti apie bet kokius Privatumo politikos pažeidimus, galite atsiųsti el. laišką adresu troja@finieris.lv, paskambinti telefono numeriu +371 67609320 arba parašyti SIA „Troja“, Bauskas g. 143, Ryga, LV-1004.