DISTANCES LīGUMS

Spēkā no: 20.10.2021.

Pēdējo reizi atjaunināti: 15.09.2023.

Redakcija: V2

Līguma priekšmets

 1. Pārdevējs  – interneta tirdzniecības vietnes www.supulzirdzins.lv, turpmāk Internetveikals, un ar to saistīto tiesību īpašnieks SIA “Troja”, reģistrācijas Nr. 40003093873, Bauskas iela 143, Rīga, LV-1004, Pircējs – patērētājs, kas ir/nav reģistrējusies Internetveikalā un veic pasūtījumu Internetveikalā;
 2. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis pasūtījumu un atbilstoši šiem Līguma noteikumiem ir veicis samaksu par Preci;
 3. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties Internetveikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdi;
 4. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt Preci Internetveikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

Pasūtījuma noformēšanas noteikumi

Pasūtīšana

 1. Pircējs noformējot pasūtījumu, aizpilda Pārdevēja sagatavoto pasūtījuma formu. Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i. vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju;
 2. Pircējs, reģistrējoties vietnē, norādot savus personas datus, piekrīt, ka uz viņa norādīto e-pasta adresi turpmāk tiks sūtīti informatīvi ziņojumi, būtiski paziņojumi par maksājumu un piegādes norisi;
 3. Piekrītot kļūt par Lietotāju, Pircējam ir jānorāda aktīva e-pasta adrese. Ievadot savus datus Pircējs uzņemas visu atbildību par to, ka dati ievadīti korekti un atbild par to konfidencialitāti;
 4. Pircējs piekrīt tam, ka norādītā e-pasta adrese būs izmantojama tiešās tirdzniecības nolūkos, paturot tiesības jebkurā brīdī atteikties no informatīvo vēstuļu saņemšanas;
 5. Pārdevējs nav atbildīgs par Pircēja sniegto datu precizitāti, noformējot pasūtījumu;
 6. Pārdevējs nepārbauda Pircēja norādītos personas datus un neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas var rasties, izmantojot svešas maksājumu kartes vai personas datus;
 7. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un saņemtu pasūtījumus, veiktu un piegādātu pasūtījumus, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinus, atmaksātu pārmaksātās summas un atmaksātu summas par atpakaļ atdotajām precēm, lai administrētu finansiālos un citus pienākumus, kas izriet no šī Līguma un citiem ar pušu sadarbību saistītiem sadarbības dokumentiem, kā arī par www.supulzirdzins.lv vietnē piedāvāto pakalpojumu izmantošanu. Sīkāku informāciju par personas datu apstrādi skatiet Privātuma politika.

Preces cena, apmaksas kārtība, piegādes izmaksas un preču piegāde

 1. Preču cenas Internetveikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro (EUR) ar iekļautu PVN. Prece Pircējam tiek pārdota par cenu, kas ir spēkā Internetveikalā pasūtījuma veikšanas brīdī;
 2. Pircējs pie pasūtījuma noformēšanas var izvēlēties veidu, kā saņemt Preci t.i. Preces saņemšana SIA “Troja” birojā Rīgā, Bauskas ielā 143, vai Preces piegāde ar kurjeru;
 3. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par Preci ar Internetveikalā iestrādātajiem maksājuma rīkiem vai apmaksāt Pārdevēja sagatavoto un Pircējam uz e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta;
 1. Veiksmīgi noformējot pasūtījumu, uz Pircēja e-pastu tiek nosūtīts apstiprinājuma e-pasts, kurā tiek norādīts pasūtījuma statuss un cita papildus informācija. Ja apstiprinājuma e-pasts netiek saņemts,  jāsazinās ar Pārdevēju;
 2. Tikai saņemot samaksu par Pasūtījumu un piegādi (ja Pircējs ir izvēlējies), tiek izpildīts pasūtījums un noteikts Preču piegādes termiņš. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā. Preču un piegādes cenā ir ieļauts PVN;
 3. Preču pasūtīšanas brīdī ir spēkā Internetveikalā norādītie preču piegādes izmaksu izcenojumi. Pasūtījuma summa, kas sastāv no preču cenas un piegādes izmaksām, ir pieejama Pircējam pasūtījuma veikšanas procesā pirms pasūtījuma apstiprināšanas;
 4. Piegāde tiek veikta uz preču pasūtījumā norādīto adresi un pirms tās Pircējs  tiek informēts par preču piegādi.
 5. Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus saņēmēja datus, vai ja preci piegādes adresē saņems cita persona.
 6. Pasūtījuma saņemšanas termiņš ir atkarīgs no piegādes vietas un adreses. Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas teritorijā pasūtījums tiks piegādāts 2-5 darba dienu laikā. Polijas, Vācijas, Čehijas, Slovākijas un Austrijas teritorijā pasūtījums tiek piegādāts 4-7 darba dienu laikā. Horvātijas, Beļģijas, Dānijas, Nīderlandes, Luksemburgas, Ungārijas, Francijas, Itālijas, Slovēnijas, Rumānijas un Šveices teritorijā pasūtījums tiek piegādāts 6-10 darba dienu laikā. Spānijas, Bulgārijas, Portugāles, Īrijas, Zviedrijas un Grieķijas teritorijā pasūtījums tiks piegādāts 7-12 darba dienu laikā. Piegādes netiek veiktas uz atsevišķiem teritoriālajiem nodalījumiem sekojošās valstīs: Somiju, Franciju, Spāniju un Portugāli. Piegāde netiek veikta Somijā – no pasta indeksa 22000 līdz pasta indeksam 22999. Piegāde netiek veikta Francijā  – no pasta indeksa 22000 līdz pasta indeksam 22999. Piegāde netiek veikta Portugālē  – no pasta indeksa 9000 līdz pasta indeksam 9999. Piegādes netiek veikta Spānijā  – no pasta indeksa 07000 līdz pasta indeksam 07999, no pasta indeksa 35000 līdz pasta indeksam 35999, no pasta indeksa 38000 līdz pasta indeksam 38999, no pasta indeksa 51000 līdz pasta indeksam 52999.
 7. Ja tiek veikts pasūtījums lāzergravēšanai, tad 1 darba dienas laikā uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts makets saskaņošanai. Pēc maketa saskaņošanas lāzergravēšanas pakalpojums tiek nodrošināts 5 darba dienu laikā. Pēc lāzergravēšanas izpildes, prece tiek piegādāta termiņos, kā norādīts šī līguma 20. punktā. Lāzergravēšana tiek piedāvāta tikai kopā ar iegādātu šūpuļzirdziņu.

Preces atgriešana

 1. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc preču piegādes;
 2. Pirms preces atgriešanas, Pircējam obligāti ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu: info@supulzirdzins.lv, kur tiek norādīts pasūtījuma numurs, preces nosaukums, daudzums un atgriešanas iemesls;
 3. Pasūtīto preci var atgriezt, ja tā ir tādā pašā komplektācijā, kāda tā bija Pircējam to saņemot. Prece nedrīkst būt lietota, tā ir jāatgriež nelietota oriģinālā iepakojumā;
 4. Preci var atgriezt izmantojot kurjerpastu vai nogādājot SIA “Troja” birojā Rīgā, Bauskas ielā 143. Kurjerpasta izmaksas sedz Pircējs;
 5. Pircējam ir pieejama Atteikuma veidlapa.
 6. Pircēja pienākums ir 14 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atgriezt preci Pārdevējam;
 7. Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “Patērētājs” ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces orģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts;
 8. Atgriežot Preci atpakaļ, Pircējs var apmainīt to pret analogu Preci vai saņemt atpakaļ samaksāto naudu. Piegādes izmaksas no Pārdevēja puses tiek segtas tādā gadījumā, ja Precei ir bijis rūpniecisks defekts. Ja Pircējs izvēlas saņemt atpakaļ samaksāto naudu, tā tiks pārskaitīta uz kontu, no kura tika veikts pirkums 14 darba dienu laikā pēc preces saņemšanas atpakaļ pie Pārdevēja.

Garantija

 1. Precēm tiek piešķirta ražotāja garantija 2 gadi, ja tiek ievēroti SIA “Troja” Montāžas un lietošanas noteikumi.

Citi noteikumi

 1. Ja preces Pircējam tiek piegādātas ar kavēšanos vai netiek piegādātas Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu;
 2. Ja piekļuve Internetveikalam, reģistrācijai, pasūtījumu veikšanai Internetveikalā nav iespējama vai traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem;
 3. Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo Internetveikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm atšķiras no preču izskata dabā.
 4. Līgums ir spēkā līdz visu saistību izpildei starp Pārdevēju un Pircēju;
 5. Līgums ir sagatavots saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, no kuras Pircējam tiek sniegti pakalpojumi, un kas tos regulē, un visi strīdi tiek risināti tiesā tās jurisdikcijas tiesību aktos noteiktajā kārtībā, kurā ir nodibināts attiecīgais strīdā iesaistītais Pārdevēja uzņēmums;
 6. Ja tiesa vai cita kompetenta iestāde uzskata, ka kāds no Līguma noteikumiem neatbilst likumam, ir nepareizs vai nepiemērojams, nolēmums neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību un pilnīgu piemērojamību saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 7. Strīdi starp Pircēju un Pārdevēju risināmi savstarpēju sarunu ceļā. Ja Pārdevējs un Pircējs nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, tad Pircējs var iesniegt sūdzību Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā, kas risina patērētāju strīdus (vairāk informācijas par strīdu risināšanu pieejama www.ptac.gov.lv) vai vērsties tiesā.